Jordbruksredskap

Jordbruksmaskinerna från Tehnos har en robust konstruktion, bred funktionalitet och en lång livslängd, tack vare våra gedigna kunskaper och grundligt genomfört utvecklingsarbete och tester.

Moderna tekniska funktioner och design samt patenterade lösningar garanterar en överlägsen kvalitet och problemfri drift.

Några av våra viktigaste patenterade lösningar

Rotor Low Vib – LW

Den patenterade fördelningen av slagorna på rotorn ger mindre vibrationer. Detta ger en mjuk drift och en längre livslängd för maskinen. Minsta möjliga böjningsbelastning och deformation kan ses i diagrammet.

Low Vib-patentet ger en snabbare rotation för rotorn med en högre omkretshastighet för slagorna, vilket förbättrar slageffekten betydligt.


Lutande dubbel led

Den patenterade dubbla leden garanterar en jämn och simultan växling och lyft av sidoslagslåttermaskinen om den stöter i ett hinder. Detta tillåter en säker passage förbi hinder. Returen av maskinen till arbetspositionen garanteras av de monterade dragfjädrarna.

Hydrauliskt säkerhetssystem

Det patenterade hydrauliska säkerhetssystemet på parallellogrammet säkerställer en förskjutning av sidoslagslåttermaskinen och avlastning av länksystemet om det stöter i ett hinder. Returen av maskinen till arbetspositionen garanteras med ett hydrauliskt ställdon.

SLAGSLÅTTERMASKINER

En slagslåttermaskin är en maskin som är konstruerad för att slå skörderester i jordbruk, vinodling, trädgårdsodling och rensa upp andra jordbruksområden, parker och infrastrukturer.

POTATISODLING

Den automatiska och halvautomatiska potatissättaren, kultivatorn och potatisupptagaren är maskiner som är lämpliga för mindre jordbruksytor.

JORDBEARBETNING

Kultivatorn för olika typer av odlingar och gödselspridaren är avsedda för arbete på fälten under hela året.

Har du en fråga  Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna och skickar ytterligare information.

Skicka en fråga