Slagslåttermaskiner

En slagslåttermaskin är en maskin som är konstruerad för att slå skörderester i jordbruk, vinodling, trädgårdsodling och rensa upp andra jordbruksområden, parker och infrastrukturer.

SLAGSLÅTTERMASKINER

De används för marktäckning av grödrester inom jordbruk (majs, halm, potatisskott, solrosor, gröngödsel), allmännyttiga arbeten (längs vägkanter, järnvägar, infrastrukturanläggningar, vallar och längs vattenvägar), fruktodling och vinodling (grenar, vinplantsskott, gräsmark) samt för röjning av betesmarker.

Se detaljerad beskrivning

SLAGHACKAR

Slaghackar är robusta och mångsidiga maskiner för arbete på stora ytor med jordbruksmark med hög arbetshastighet De är främst avsedda för slagning av spannmål och majsstubb, gräs, solrosor och andra grödor som används för gröngödsling.
Se detaljerad beskrivning

SIDOSLAGSLÅTTERMASKINER

Förutom allmänna tillämpningsområden inom jordbruk, kan de användas för att slå offentliga områden med en lutning på +90°/-60°, såsom vallar till vattendrag, diken, vägkanter och ängar, fruktodlingar och betesmarker.
Se detaljerad beskrivning

EFTERBEHANDLINGSGRÄSKLIPPARE

De är i första hand avsedda för snabb och effektiv marktäckning och slagning av gräs i fruktträdgårdar, vingårdar, parker, ängar, flygfält, golfbanor o.s.v. .Se detaljerad beskrivning

Slagslåttermaskiner för fruktodlingar och vingårdar

De är avsedda för professionell användning på vingårdar och fruktodling för slagning av skott, grenar och gräs.

 


Se detaljerad beskrivning

Skogslåttermaskiner

Dessa används för rensning av igenvuxna ytor och för att underhåll av skogs- och jordbruksmark. Dessa är avsedda för finfördelning av alla typer av trä, grenar, buskar, vedartade växtrester, undervegetation, sly och tunna stammar.Se detaljerad beskrivning

Sparrisslagslåttermaskiner

Enkel att använda och praktisk design ger en god driftsäkerhet och bekvämlighet för användaren, samt ett mycket gott klippresultatet.


Se detaljerad beskrivning

Har du en fråga  Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna och skickar ytterligare information.

Skicka en fråga